LOM teamontwikkeling

Waarom aandacht voor teamontwikkeling binnen LOM? Misschien wat extreem neergezet: indien er geen enkele sprake is van ‘psychologische veiligheid’ op een afdeling (denk aan een schrikbewind van een onvoorspelbare psychopaat), zal het invoeren van Lean Operationeel Management niet lukken. Er is dan sprake van een niet te nemen ‘systematische horde’. Een effectief team werkt immers écht samen. 

Om een effectief team te worden, dient een teamleider of manager samen met het team inzicht te krijgen in de huidige manier van samenwerken. Hiermee kun je samen specifiek (bij)sturen om tot, in ieder geval, een effectievere groep te komen.

Ontwikkelingsniveaus van Lencioni 

Het hier gebruikte model is een combinatie van de ontwikkelingsniveaus van Lencioni en een aantal belangrijke gedragselementen van Lean Operationeel Management. Dit biedt het team de gelegenheid inzicht te krijgen in de huidige manier van samenwerken (nulmeting). Op basis hiervan kunnen in de loop van de tijd gerichte interventies worden toegepast, om tot effectievere teams te komen. LOM helpt hier als best practice vaak (enorm) bij. 

Lecioni's piramide met de 5 succesfactoren

Doel van LOM teamontwikkeling

  • Bewustwording van de huidige en de gewenste teamdynamiek is cruciaal voor een succesvolle implementatie van Lean Operationeel Management
  • Na inzicht, kun je samen specifiek (bij)sturen om tot een effectief team te komen

LOM teamontwikkeling aanpak

  • Zoals voor veel van de aanpakken in dit boek, adviseren wij hier ook een workshop setting. Uiteraard zijn er alternatieven zoals een enquête mogelijk
  • Het model kent 4 ontwikkelingsfasen. Tijdens een workshop zal de groep, liefst met behulp van een onafhankelijke/externe facilitator, gezamenlijk de ontwikkelingsfasen in kaart te brengen. Uitleg voorafgaand aan de werkvorm,  is (uiteraard) nodig
  • Vier fysieke locaties in de ruimte (bv. de hoeken) staan voor een ontwikkelingsfase. Vraag nu per item aan de groepsleden, inclusief de teamleider of manager, om in de hoek te gaan staan waarvan hij of zij vindt dat het team staat qua ontwikkeling
  • Vervolgens volgt een open discussie over de positie die de verschillende medewerkers hebben ingenomen. Hierbij is het essentieel respect te bewaken en te zorgen dat elke medewerker de kans krijgt zijn keuze toe te lichten. Vooraf grondregels opstellen helpt hierbij. Het wijzigen van de initieel ingenomen positie mag na afloop van de discussie
  • Het aantal personen per fase wordt genoteerd en in het model verwerkt. Aan het einde van de inventarisatie wordt gezamenlijk de uitkomst besproken en kunnen met behulp van de piramide van Lencioni prioriteiten en acties worden opgesteld en uitgevoerd in de komende periode

Synoniem en/ of alternatief van LOM teamontwikkeling

Er zijn alternatieven genoeg. Bedenk dat je zeer generieke aanpakken hebt, die misschien niet gericht genoeg zijn om te excelleren met Lean Operationeel Management (LOM).

Duur van LOM teamontwikkeling

De nulmeting duurt anderhalf tot twee uur. Een vervolgsessie kan in een uur.

LOM teamontwikkeling voorbeeld

Hier een vereenvoudigde nulmeting van het teamontwikkelingsmodel. De rode stippen zijn volgens de teamleden de fases waar het team op dat moment staat.

LOM teamontwikkelingsmodel voorbeeld met nulmeting

In het begin van het jaar is een nulmeting in kaart gebracht met het team (zie afbeelding). Interventies zijn daarna bepaald om met name op het niveau van vertrouwen en het omgaan met conflicten vooruitgang te boeken.

Kijkend naar de onderstaande afbeelding, zijn resultaten echt zichtbaar na de 3e sessie. Het verhogen van de betrokkenheid stond in de daaropvolgende periode centraal. Door in de loop van de tijd rekening te houden met de opbouw van de vijf niveaus van Lencioni, kan worden toegewerkt naar een succesvolle teamdynamiek (maximale score = 20.

LOM teamontwikkelingsmodel voorbeeld met resultaten

Ontdek onze trainingen