LOM-rollen

Een verandertraject kan nooit alleen door de leidinggevende gerealiseerd worden. Daarom is het van belang om gebruik te maken van LOM-rollen, ook wel Lean ambassadeurs genoemd. Zij vervullen ieder een specifieke rol om de Lean manier van werken vast te houden en te borgen.

Met het beleggen van LOM-rollen in het team, kan men Lean Operationeel Management echt onderdeel van het DNA van de organisatie laten zijn. Zo zorgen alle teamleden er samen voor dat alle onderdelen van Lean Operationeel Management goed uitgevoerd blijven worden. Voorbeelden van LOM-rollen zijn: VOC advocaat (Voice of the customer), SOP ambassadeur, Kaizen koning, Whiteboard manager, KPI keizer, Mindset & behaviour coach etc.  Voor meer toelichting over de rol van de leidinggevende van het team, zie het hoofdstuk ‘Lean leiderschap’ in dit boek.

Doel van LOM-rollen

  • Borgen dat iedereen binnen het team +/- 10% van zijn of haar tijd per week besteedt aan continu verbeteren
  • Focus op continuïteit binnen het team
  • Een vast aanspreekpunt per lean onderdeel per team

Implementeren LOM-rollen

  • Beschrijf de LOM-rollen die je wilt beleggen in het team
  • Beschrijf gewenst profiel, denk bijvoorbeeld aan: veranderingsbereidheid, mensen in beweging krijgen, flexibel, focus op verbeteren en ontwikkelen
  • Vraag de teamleden om in te schrijven op een van de LOM-rollen
  • Selecteer en benoem de medewerkers in de eerste volgende weekstart
  • Geef visueel weer op het weekstart bord wie welke LOM-rol vervult
  • Evalueer periodiek de uitvoering van de LOM-rol: maak dit een vast onderdeel van de HR-cyclus

Synoniem en/ of alternatief van LOM-rollen

Ambassadeur. In het Engels: Ambassador.

Duur van LOM-rollen

Het benoemen van de LOM-rollen kan in enkele uren. Het trainen van de medewerkers in het vervullen van hun LOM-rol kan variëren van een paar uur tot een dag. Het vervullen van de rollen is continu, want “lean is nooit klaar”.

Voorbeeld van lijst van LOM-rollen

Zie hieronder voor een voorbeeld lijst van LOM-rollen met hun omschrijving.

Voorbeeld van lijst van LOM-rollen

Ontdek onze trainingen