Intro: wat is het probleem? | Lean Six Sigma Partners

Doel
 • Het probleem helder afbakenen en definiëren
• De omvang van het traject bepalen
• Draagvlak krijgen in de organisatie

In het kort
De Definitiefase (D) van een DMAIC-verbeterproject maakt duidelijk wat het klantprobleem is, wanneer je succesvol bent (SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden), en waar je met je team concreet aan gaat werken.

Meer te weten komen? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt training.

Toelichting
De Definitiefase is de eerste projectfase van de DMAIC-projectmethodologie. In deze fase verhelder je het probleem (de uitdaging) van de organisatie, waarbij pijnpunten van je klant (extern en/of intern) centraal staan.
Het is belangrijk dat dit duidelijk is voor – en gedragen wordt door – de belangrijkste belanghebbenden (bijvoorbeeld stuurgroep leden, sponsors et cetera).

Aanpak
• Kies uit verschillende klantproblemen en baken het probleem verder af (scoping)
• Begrijp kritieke klantbehoeften, maak deze specifiek en meetbaar
• Stel de projectgroep samen en krijg ook duidelijk wat de behoeften van andere belanghebbenden zijn
• Word het – samen met de probleemeigenaar – eens over het (Project)Charter inclusief Business Case.

Define meetbaar klantprobleem.png

Synoniem en/of alternatief

De Definitiefase heet in het Engels Define Phase.

Duur
Een Kaizen-Definitiefase kan 1 uur duren. Maar bij een organisatie zonder heldere prestatiecultuur of met gering klantbesef, ben je zo drie maanden verder. Meestal duurt deze fase echter niet langer dan 1 maand.

 

Define Quotes.png

 

 Praktijkcertificering Green Belt

 

Ontdek onze trainingen