Teamdynamiek - Team Clock | Lean Six Sigma Partners

Doel
Het uiteindelijk willen komen tot een high performance team

In het kort
Team Clock is een model van Bruce Tuckman (1965) dat een groep mensen helpt om snel een effectief team te worden, door deze groep bewust vier onmisbare fasen van team- ontwikkeling te laten doorlopen.

Meer te weten komen over Teamontwikkeling? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt training.

Toelichting
De fasen binnen de Team Clock zijn: (1) Forming, (2) Storming, (3), Norming en (4) Performing. Deze vier fasen zijn allemaal nodig om het team te laten groeien, uitdagingen aan te gaan, problemen te detecteren en op te lossen, om werk te plannen en om resultaten te leveren. Opheffing van de teamsamenstelling wordt wel eens als vijfde fase benoemd (Adjourning).

Aanpak
Fase 1: Forming; 
kennismaking en uitwisselen van persoonlijke informatie. In deze fase vertoont iedereen nog sociaal wenselijk gedrag en is – bij gebrek aan informatie over het echte gezamenlijke doel van het team – nog met de eigen problemen bezig. Je ziet elkaars individuele werkwijze en hoe men acteert onder druk

Fase 2: Storming; 
individuele verschillen in gedrag, mening en tolerantiegrenzen komen tot uiting. De meeste teams gaan nooit echt door deze fase heen. Maar juist de onderlinge confrontatie maakt het team uiteindelijk sterker en wendbaarder

Fase 3: Norming; 
in deze fase worden nieuwe grondregels en (SMART) teamdoelen bepaald. Iedereen is het eens dat men gaat samenwerken om de echte teamdoelen te gaan behalen en neemt daar ook individueel verantwoordelijkheid voor

Fase 4: Performing; 
het team is zeer gemotiveerd. Iedereen is in staat om autonoom teambeslissingen nemen, waardoor de teamleider vooral een meewerkend teamlid is

Synoniem en/of alternatief
Er zijn diverse modificaties en alternatieven van dit model gemaakt, zoals het TPR-model.

Duur
Vaak blijft een groep in de tweede fase (Storming) hangen. Denk gauw aan maanden of jaren.

Praktijkcertificering Green Belt

Ontdek onze trainingen