Centrummaten

Centrummaten zijn statistische kengetallen. Ze zeggen iets over de middelste waarde(n) van een indicator (ofwel: teller Y of X). Anders gezegd: de ordegrootte van de indicator.

Doel van centrummaten 

  • Begrijpen dat je per type data tot een kengetal kan komen over de ligging ervan
  • Dat er meerdere centrummaten bestaan - en nodig zijn - in de praktijk

Toelichting

Met een centrummaat wordt vaak het gemiddelde bedoeld. In de praktijk echter is het gemiddelde niet altijd aan te bevelen, bijvoorbeeld omdat data discreet zijn. Of niet-normaal verdeeld. Statistici hebben derhalve diverse centrummaten gedefinieerd. Denk naast het gemiddelde aan de mediaan, de modus of een proportie.

Centrummaten aanpak

  • Verzamel data van de relevante grootheid of indicator
  • Bereken de centrummaat met (meestal) software zoals Apps en statistische software

Synoniem en/ of alternatief van centrummaten 

Een centrummaat wordt ook wel locatie- of ligging-parameter genoemd, of een maat voor de ordegrootte. Breder gezien vallen centrummaten onder kengetallen of ‘beschrijvende statistiek’ (Engels: descriptive statistics).

Afgeleide alternatieven kom je genoeg tegen. Denk bijvoorbeeld bij proporties aan afgeleide maten zoals de DPMO (Defects Per Million Opportunities) en PPM (Parts Per Million).

Hoe lang duurt het berekenen van centrummaten?

Met computers bereken je deze maten in (fracties van) een seconde.

Welke centrummaten zijn er?

Statistici hebben hebben diverse centrummaten gedefinieerd. In de tabel hieronder zie je de meest voorkomende centrummaten.

Centrummaten en hun definitie

Ontdek onze trainingen