Lean Standaarden | Lean Six Sigma Partners

Wat is een standaard volgens Lean?In één zin: een standaard binnen Lean is een gedragen, huidige beste manier van werken.

Een Lean standaard bestaat vaak uit 4 onderdelen:

  • De werkvolgorde
  • Minimum benodigde voorraden/ WIP
  • Takt-tijd of -bij afwezigheid- een klantgeleide norm
  • Een duidelijke, door medewerkers zelf uit te voeren kwaliteitscontrole in het proces

Wat is een standaard volgens Lean niét?
Zonder standaard is het lastig verbeteringen duurzaam te behouden. Een misverstand in de westerse wereld (in ieder geval) is dat standaarden door externen opgesteld kunnen worden, zonder of met minimale betrokkenheid van de gebruikers. Dat zou je technisch misschien wel een standaard kunnen noemen (dit noemt men ook wel: ‘spreadsheet management’), maar niet volgens de filosofie van Lean.
Een definitie die wij hanteren, is dat een standaard een gedragen, huidige beste manier van werken is. Een best practice is al lastig te halen als iedereen op een eigen manier werkt. Maar een gedragen beste manier van werken, wordt bij veel mensen als erg lastig beschouwd. Terwijl dat toch niet het geval hoeft te zijn. Immers, een best practice kan erg inspirerend zijn.

Duur
Het opstellen van een standaard kan in een paar uur gerealiseerd zijn. Echter een standaard standhouden, duurt continu. Men dient tijd te besteden aan acceptatie, testen en het doornemen van de standaard mét de betrokkenen vooraf. Tevens is het noodzakelijk om de standaard periodiek te (blijven) gebruiken op locatie ofwel in het proces te ‘verankeren’. Anders is het niet effectief.

Voorbeeld
Aanpakken die geschikt zijn om standaarden te realiseren, zijn onder andere:
5S
• Control Plan/Procesbeheersingssysteem
• Eénpuntslessen (One Point Lessons)
Visuele werkinstructies of Standard Operating Procedures (SOP’s)
Poka-Yoke

Zie hoofdstuk Improve voor een toelichting op 5S en Poka-Yoke. De andere onderdelen komen naast dit LOM-hoofdstuk ook in het hoofdstuk Control aan bod.

Praktijkcertificering Green Belt

Ontdek onze trainingen