Green Belt praktijkcertificering

Anne de Lange on 18-jul-2017 10:14:39

Hoe word je een ‘bewezen’ parttime verbeteraar of change agent? Om aantoonbaar te verbeteren kun je een Green Belt praktijkcertificering behalen. Dit is wereldwijd een populaire manier om je verbeterresultaten internationaal erkend te krijgen. Hier zijn een aantal eisen mee gemoeid, die we in deze blog voor je op een rijtje hebben gezet.

Theorie gecertificeerd.png

Voor we hieraan beginnen, is het goed om te weten dat er een verschil is tussen Green Belt theorie- en praktijkcertificering. In de wereld van recruiting bijvoorbeeld, is dat een bron van misverstanden.

Verschil theorie en praktijk certificering

 Praktijkcertificering Green Belt 1.pngPraktijkcertificering Green Belt 2.png

Praktijkcertificering houdt in dat je een Green Belt verbetertraject (project) in een organisatie succesvol hebt afgerond. Dat je aantoonbaar hebt verbeterd, wat zowel intern als extern is getoetst.  Het verbetertraject wordt vaak gestart parallel aan de training.

De eisen van een Green Belt praktijkcertificering

  1. Je hebt een verbeterproject uitgevoerd met een besparing van minimaal €25.000 per jaar (Green Belt praktijkcertificeringindicatief), ofwel een aantoonbare verandering (ten goede). Deze verbetering is klant gerelateerd en (meestal) afdeling-overstijgend.
  2. Je hebt alle DMAIC fases doorlopen en ‘logische’ werkvormen c.q. tools ingezet gedurende het project, inclusief draagvlak realiseren, analysemethodes en borging.
  3. Vastlegging: Je hebt een A3 opgeleverd inclusief een nul- en na-meting en een bijlage of zogenaamde storyboard met toelichtingen (bijvoorbeeld met foto’s erin van een grote workshop of MSA detailuitkomsten).

De besparing van minimaal €25.000 is een richtlijn. Bij grote organisatie (grote volumes) is dit veelal makkelijker te behalen dan bij MKB organisaties (lagere volumes). Naast volume/ schaalgrootte wordt uiteraard ook rekening gehouden met de strategie / strategische doelen van de organisatie in de beoordeling.

Het doorlopen van de DMAIC fases houdt het doorlopen van de fasen (Engels): Define, Measure, Analyse, Improve en Control in. Per fase zijn er een paar basis werkvormen / tools die minimaal ingezet worden. Ook is het van belang dat je gedurende het verbetertraject belanghebbend betrekt en contact hebt met je opdrachtgever/ stuurgroep. Denk bij het invullen van een A3 aan de diverse fases. Voor Define is dit o.a. de Project Charter (projectvoorstel). In de Measure fase in ieder geval een nulmeting (huidige status in grafiek(en) & getal(len). In de Analyse fase een workshop met mensen van de werkvloer om mogelijk grondoorzaken te duiden, standaard.

Duur Green Belt praktijkcertificering

Het uitvoeren van een verbeterproject duurt idealiter minder dan 6 maanden. Qua tijdsbesteding voor een verbeterproject ben je als Green Belt al snel 0,5 á 2 dagen in de week bezig.
Tip: plan deze tijd ook echt in. De waan van de dag krijgt al snel de overhand, waardoor je verbeterproject steeds meer uitloopt of helemaal niet wordt afgerond.

Het selecteren van een verbetertraject

Wanneer je een project of verbetertraject gaat selecteren, is het belangrijk dat er gekeken wordt naar de volgende elementen:

  1. Het probleem dat je gaat verbeteren bevindt zich binnen een bestaand proces
  2. Het probleem raakt meerdere afdelingen
  3. Het is een echt probleem, in de ogen van de klant
  4. De grondoorzaken en/of oplossingen van het probleem zijn onbekend
  5. Het probleem is van strategisch belang binnen de organisatie

Coaching voor praktijkcertificering Green Belt

Voor het behalen van de praktijkcertificering bieden wij praktijkbegeleiding aan. Wanneer je je inschrijft voor onze Open Green Belt training, nemen mensen vaak praktijkcertificering, coaching en/ of consultancy af. Bijna 80% van de Green Belt trainingen die LSSP incompany verzorgt, hebben enige vorm van aanvullende begeleiding van ons. Wel zo handig, als 'Continu Verbeteren' of Lean (Six Sigma) intern nog niet zo ver georganiseerd / ingebed is. Additionele consultancy of coaching afnemen is ook altijd mogelijk. Kijk voor de mogelijkheden op deze pagina of neem contact met ons op.

Praktijk gecertificeerd worden? Dat kan! Bekijk onze mogelijkheden