Lean Six Sigma Belt structuur: Van Yellow Belt tot Master Black Belt

op

Lean Six Sigma is een methode die zicht richt op het verbeteren van processen en het elimineren van verspilling binnen organisaties. Het combineert de principes van Lean en Six Sigma om efficiëntie te verhogen en kwaliteit te verbeteren.  

In de jaren ‘80 werd bij General Electric de structuur van Belts bedacht, gebaseerd op het bij karate al langer gebruikte systeem.

Alle medewerkers van General Electric werden getraind en gestimuleerd om processen en kwaliteit te verbeteren. Van Green en Black Belts werd bijvoorbeeld verwacht dat ze een bepaalde hoeveelheid verbeterprojecten en resultaten realiseerden. Op basis van gerealiseerde kwaliteitsverbetering, werden medewerkers beloond met een promotie en/of bonussen. 
 

Voor beginnende Lean professionals kan de beltstructuur verwarrend zijn; Wat is precies de volgorde? En wat wordt er van hen verwacht binnen een organisatie? 

beltstructuur new-1

Yellow Belt 

De Yellow Belt is het instapniveau in Lean Six Sigma. Professionals met een Yellow Belt ondersteunen projecten onder leiding van Green Belts en Black Belts.

Hun belangrijkste verantwoordelijkheid is het begrijpen van de basisconcepten van Lean Six Sigma, deelnemen aan workshops en zelf verspillingen herkennen.  

Een Yellow Belt heeft een basiskennis van Lean Six Sigma-principes en tools, zoals een SIPOC, TIMWOODS en eenvoudige probleemoplossingstechnieken. 

Yellow Belts helpen bij het creëren van een breed draagvlak en een cultuur van continue verbetering binnen een organisatie. 

Nieuwe call-to-action

Orange Belt 

De Orange Belt is een minder gebruikelijk certificeringsniveau, vaak gezien als een tussenstap tussen de Yellow Belt en de Green Belt.

Zij werken aan verbeterprojecten onder begeleiding van Green Belts en Black Belts en kunnen kleine projecten zelfstandig leiden. 

Orange Belts hebben een diepere kennis van Lean Six Sigma-tools dan Yellow Belts, waaronder kennis en kunde om aan de slag te gaan met een klein verbeterproject. Bijvoorbeeld aan de hand van de A3 methode 

Ook vergroten Orange Belts de capaciteit van een organisatie om Lean Six Sigma-principes toe te passen, vooral in kleinere afdelingen of teams. Ze kunnen snel verbeteringen identificeren en doorvoeren.  

Nieuwe call-to-action

Green Belt 

Green Belts spelen een belangrijke rol in Lean Six Sigma-projecten. Ze leiden verbeterprojecten en werken vaak parttime aan Lean Six Sigma-initiatieven naast hun reguliere functies. Ze rapporteren meestal aan Black Belts of Master Black Belts. 

Green Belts hebben kennis van Lean Six Sigma-methodes en -tools, zoals DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), Value Stream Mapping, Statistische controles en hypothesetoetsen. 

De rol van een Green Belt is dat zij aanzienlijke verbeteringen door kunnen voeren binnen hun teams of afdelingen. Ze helpen bij het verminderen van variatie, het verbeteren van kwaliteit en het verhogen van klanttevredenheid. Hun werk resulteert in significante kostenbesparingen en efficiëntiewinst. 

Nieuwe call-to-action

Black Belt 

Black Belts leiden grootschalige verbeterprojecten en hebben diepgaande kennis van Lean Six Sigma.

Ze coachen Green, Orange en Yellow Belts en werken vaak fulltime aan Lean Six Sigma-initiatieven. Ze rapporteren aan Master Black Belts of directieleden.
 

Black Belts beheersen geavanceerde Lean Six Sigma-tools en technieken, zoals regressieanalyse, DOE (Design of Experiments) en hebben ook kennis over change management. Ze zijn ook experts in het faciliteren van verschillende workshops. 

Zij leveren aanzienlijke verbeteringen op het gebied van kwaliteit, productiviteit en klanttevredenheid. Hun werk leidt tot substantiële financiële voordelen en strategische verbeteringen. Ze spelen een sleutelrol in de transformatie van bedrijfsprocessen. 

Black Belt training

Master Black Belt 

Master Black Belts zijn de strategische leiders in Lean Six Sigma. Ze zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de Lean Six Sigma-strategie binnen een organisatie, het coachen van Black Belts en het waarborgen van de kwaliteit en consistentie van verbeterprojecten.

Master Black Belts hebben een diepgaande en uitgebreide kennis van alle Lean Six Sigma-tools en -methodologieën. Deze hebben vaak meerdere jaren ervaring als Black Belt. 

De rol van een Master Black Belts is dat zij de strategische visie voor procesverbetering binnen een organisatie drijven en zijn sparringpartner voor de directie. Ze helpen bij het realiseren van grootschalige veranderingen en het creëren van een cultuur van continue verbetering. Hun expertise resulteert in duurzame bedrijfsvoordelen en concurrentievoordeel. 

Master Black Belt

Expert trainingen en Change Management 

Naast de klassieke Belts, biedt Lean Six Sigma Partners ook verdiepingstrainingen aan in bepaalde onderwerpen zoals Lean Operationeel Management, Obeya en Change Management. Voor meer informatie en alle Belts kun je terecht op ons trainingsoverzicht.  

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

, , , ,

Meer weten over de belts?

Portretfoto Rogier cirkelvorm

Rogier Schopman

Trainer/adviseur

Over LSSP:
Meer dan 50 jaar ervaring in het trainen, coachen en adviseren in lean en Six Sigma.

Portretfoto Rogier cirkelvorm

Rogier Schopman

Black Belt

"De beltstructuur is gebaseerd op het bij karate al langer gebruikte systeem."

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure