Weekstart | Lean Six Sigma Partners

Doel
• Wekelijks stilstaan bij prestatiedoelen en (kern)waarden van de organisatie
• Delen van operationele teaminformatie: denk aan onderhanden werk en de capaciteit
• Terugblikken en vooruitkijken: wat zijn de ervaren successen, uitdagingen, stemmingen, voorbeeldgedragingen, verbetersuggesties en eventuele hulpvragen

In het kort
Een weekstart is een kortdurende staande teambijeenkomst (+/- 30 min), op wekelijkse basis op een vast moment in de week voor een (digitaal) bord met relevante informatie.

Toelichting
Het betreft een staande vergadering waar het ‘onderhanden werk’ en ‘te verwachten werk’ voor komende periode wordt besproken, tevens worden team KPI’s besproken. Prestatiemeetings richten zich op uitzonderingen van de resultaten/voortgang en het elimineren van deze uitzonderingen door het identificeren van grondoorzaken.

Wil jij een weekstart invoeren in jouw organisatie? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt

Aanpak

• Bereid de weekstart voor door allen het bord vooraf te laten updaten
• Selecteer welke onderwerpen je wil bespreken met het team
• Breng energie om (op tijd!) te starten
• Alle aanwezigen zijn voorbereid om een weekstart-pitch te geven: wat is mijn ‘mood’ en wat is mijn ‘workload’? Heb ik mijn planning van vorige week gehaald? Wat staat er op de planning voor komende week? Zijn er nog verbeteringen? KPI-bespreking en stellen van hulpvragen. Afspraken worden gemaakt over wie doet wat en wanneer, en is zichtbaar op het bord
• Discussies zijn kort en bondig, gebruik de weekstart om het ‘visnet’ op te halen, niet om inhoudelijke discussies te voeren

Synoniem en/of alternatief
Wordt ook wel ‘Keek op de week’ genoemd. In het Engels: performance dialogue, weekly huddle, weekly stand-up meeting.

Voorbeeld
In een organisatie te Venlo, waar veel fruit wordt verwerkt en verhandeld, wordt Visual Management bij vaste overlegmomenten meer en meer ingevoerd. Dit komt zowel de focus van medewerkers en teamleiders, als de onderlinge communicatie en (dus) ook de productie ten goede.

Een weekstart iets voor jouw organisatie? Klik hier en kijk naar ons volledig traningsaanbod

Hierna vind je een voorbeeld van een bord (met toelichting), waarbij er wekelijks een prestatiedialoog plaatsvindt.

weekstart voorbeeld.png

 

Praktijkcertificering Green Belt

 


 

Ontdek onze trainingen