De 5 principes van Lean - De basis van continu verbeteren

op

Je hebt de term Lean vast wel eens voorbij horen komen in een vergadering of iets over gehoord van kennissen/collega´s. Vaak is dit dan in de context van: 'wij zijn een Lean organisatie' of 'dat is helemaal niet Lean.' Maar wat houdt Lean precies in? Dat valt het beste uit te leggen via de 5 principes van Lean, een denkwijze dat al vanaf de jaren 50 en door vele organisaties met succes wordt toegepast! 

De 5 principes van Lean

De 5 principes bestaan uit (1) waarde bepalen, (2) waardestroom inzichtelijk maken, (3) het realiseren van flow, (4) creëren van pull en (5) continu verbeteren. Door deze principes toe te passen, kunnen organisaties de klant beter van dienst zijn, kwaliteit verhogen en verspilling verlagen. 
Nieuwe call-to-action

Waarde bepalen: Het eerste en allerbelangrijkste principe is weten wie de klant is en wat de klant wil. Dat klinkt eenvoudig, maar binnen organisaties is dit vaak onduidelijk. Als de klantbehoefte onduidelijk is, dan is de kans groot dat men moet gissen naar wat de klant ervaart als toegevoegde waarde van het product/de service. Als niet duidelijk is wat de klantwensen ('Voice of the Customer') zijn, is de kans op een efficiënt en kwalitatief hoogwaardig proces klein.

Andere tools om achter de "Voice of the Customer" te komen zijn door het gebruik van een Kano-analyse of een Customer Journey Map. 

Waardestroom inzichtelijk maken: De waardestroom laat zien hoe er waarde wordt gecreëerd binnen de organisatie. Kortom: hoe komt een product of dienst tot stand. Door het proces inzichtelijk te maken, zie jij welke stappen waarde toevoegen voor de klant en welke niet (verspillingen). Op basis van deze inzichten kan een proces efficiënter worden ingericht. Een veelgebruikte manier om de waardestroom in kaart te brengen is Value Stream Mapping (VSM)

5 principes van Lean: Waardestroom

Het realiseren van flow: het derde Lean principe gaat over het creëren van een evenwichtig proces zonder verstoringen. Het opsporen van verspilling (Muda), onregelmatigheden (Mura) en overbelasting (Mudi) binnen een proces, zijn hierbij behulpzaam.  

Muda Muri Mura

Bij Mura en Mudi zorg je dat je goed voorbereid bent op drukke periodes (bijvoorbeeld het weekend in een restaurant) en vermijd je dat een bepaalde afdeling veel wachttijd veroorzaakt bij andere afdelingen. Veelgebruikte methodes om de flow van een proces te verbeteren zijn bijvoorbeeld het spaghettidiagram en line balancing. 

Creëren van pull: wanneer op basis van de klantvraag wordt geproduceerd, spreekt men van pull. Laat de klantvraag nog even op zich wachten, dan ligt het proces dus even stil totdat er weer vraag is. Zo ontstaat er bijvoorbeeld geen onnodig grote voorraad. Dit geldt ook voor interne afdelingen die elkaars klant zijn. Is de volgende schakel in het proces nog ‘bezet’, dan heeft het dus geen zin om al te gaan produceren. Hierbij wordt de Kanban-methode veel gebruikt. Dit betreft een signaal dat duidelijk maakt dat er klantvraag is en er dus weer geproduceerd moet worden.  

Continu verbeteren: Het laatste Lean principe betreft het creëren van een cultuur waarin continu verbeteren vanzelfsprekend is. Het doel is om voortdurend naar verbeteringen te streven, niet als een eenmalig project, maar als een doorlopend proces dat dagelijks en wekelijks plaatsvindt. Alle medewerkers binnen een organisatie hebben hier een rol in. Dag- en weekstarts stimuleren het continu verbeteren.  

5 basisprincipes van Lean

Oefenen met de 5 principes van Lean 

Het oefenen met deze principes komt terug in al onze andere Lean (Six Sigma) trainingen: van Yellow t/m Black Belt. Om de basisprincipes te begrijpen en ook snappen hoe je dit kan toepassen in jouw omgeving, zijn de Yellow Belt en Orange Belt ideale awareness trainingen

Nieuwe call-to-actionNieuwe call-to-action

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

Sparren over jouw probleem?

Rogier - ZW- AREY20240301-0152-BW-1

Rogier Schopman

Black Belt

Over LSSP:
Meer dan 50 jaar ervaring in het trainen, coachen en adviseren in lean en Six Sigma.

Rogier - ZW- AREY20240301-0152-BW-1

Rogier Schopman

Black Belt

Trainer/Adviseur

"Efficiency in vijf stappen"

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure