De verschillen tussen individuele coaching en teamcoaching

op

Bij continu verbeteren en verandermanagement is de rol van coaching onmiskenbaar. Zoals iedereen weet is coaching gericht op de ontwikkeling en ondersteuning van mensen. Het doel is vaak om prestaties, vaardigheden en welzijn te verbeteren.

Er zijn verschillende stijlen met ieder hun eigen benadering en toepassing. Zo bestaat er o.a. prestatie coaching, executive coaching, autocratische coaching en transformationele coaching. Binnen LSSP richten wij ons op de basisvaardigheden van coaching.

Interessant echter is het verschil tussen individuele coaching en teamcoaching. In deze blog gaan we dieper in op het verschil tussen deze twee vormen.

Individuele coaching

De meest gehanteerde vorm van coaching is individuele coaching. Simpelweg houdt dit in dat je 1 op 1 met iemand werkt en diegene begeleidt bij het bereiken van doelen. Dit kunnen persoonlijke of professionele doelen zijn.

Deze vorm van coaching is gericht op het creëren van een persoonlijke band tussen de coach en de coachee, waarbij vertrouwen en openheid belangrijk is. De coach zal luisteren, vragen stellen, en reflecties bieden die helpen bij het verkennen van gedachten, gevoelens en gedragingen.

Het unieke van individuele coaching is het maatwerk: de coach past de begeleiding en de gebruikte technieken aan op de specifieke behoeften en situatie van de coachee.
Door samen te werken wordt de coachee aangemoedigd en ondersteund om stappen te zetten richting het gewenste resultaat. Belangrijk daarbij is het aspect van "zelfontdekking."

De coach faciliteert het proces, wat kan leiden tot significante veranderingen in hoe de coachee denkt en handelt.

individueel vs teamcoaching

Teamcoaching

Teamcoaching is een coachingsvorm dat zich richt op de ontwikkeling en verbetering van teams in organisaties. Het doel is om het algemene functioneren van een team te verbeteren, bijvoorbeeld tijdens dag- en weekoverleggen of in de Obeya.

De onderlinge effectiviteit, samenwerking en communicatie wordt geanalyseerd en besproken, om dit uiteindelijk te verbeteren. Een teamcoach neemt zowel individuele als collectieve patronen en dynamieken binnen het team onder de loep.

In tegenstelling tot individuele coaching, werkt een teamcoach met het hele team samen. Vaak combineren teamcoaches elementen uit verschillende benaderingen om te voldoen aan de specifieke behoeften. Hier volgen drie belangrijke stromingen:

1. Systemisch coachen. Hier wordt het team gezien als onderdeel van een groter systeem en wordt er gefocust op de interactie binnen dit systeem. Simpel gezegd wordt onderzocht hoe externe en interne factoren het team beïnvloeden. Familieopstellingen zijn een specifieke methodiek hier binnen.

2. Agile coaching. Dit richt zich op teams in snel veranderende omgevingen. Belangrijke elementen hierbij zijn continu verbeteren, het vermogen om snel aan te passen, en het belang van flexibiliteit. Meestal wordt dit toegepast bij teams die iets ontwikkelen, bijvoorbeeld in de IT.

3. Kata coaching. Deze aanpak is gebaseerd op Lean-principes en richt zich op het creëren van een cultuur waarin continue verbetering de norm is. Er zijn twee hoofdcomponenten in Kata coaching:
(1) Improvement Kata: voor het oplossen van problemen en het bereiken van uitdagende doelen.
(2) Coaching Kata: voor managers en coaches om te helpen bij het ontwikkelen van de probleemoplossende vaardigheden van medewerkers.

individueel vs teamcoaching

De verschillen tussen individueel- en teamcoaching

Terwijl de basisprincipes van coaching — zoals het stellen van doelen, actief luisteren en het geven van feedback — consistent blijven, zijn individuele coaching en teamcoaching wel verschillend.

Bij individuele coaching draait het om het ondersteunen van de persoonlijke groei en het verbeteren van vaardigheden van een individu. De coachingrelatie is intiem en intensief, met een focus op zelfontdekking en het overwinnen van persoonlijke hindernissen.

Hier is de aanpak vaak gestructureerd rond de unieke behoeften en situatie van de coachee, waarbij de strategieën worden aangepast aan hun specifieke leerstijl en professionele pad.

Teamcoaching, aan de andere kant, heeft als doel de collectieve prestaties en het welzijn van het team te bevorderen. Het gaat om het creëren van een omgeving waarin teamleden hun interacties kunnen versterken en een gezamenlijk doel nastreven.

Een teamcoach moet daarom niet alleen inzicht hebben in individuele teamleden, maar ook in de wijze waarop zij samenwerken, communiceren en conflicten oplossen. Drie verschillen bij het vergelijken van deze twee vormen:

1. Het aantal deelnemers.
Dit is een inkoppertje. Bij een individueel traject kan de coach alle aandacht richten op één individu. De intensiteit van deze interactie maakt het mogelijk om diep in te gaan op persoonlijke ontwikkelingsplannen en gedragsveranderingen.

Teamcoaching daarentegen omvat meerdere deelnemers, waarbij de coach een groep individuen moet begeleiden om een samenhangend geheel te worden. De coach werkt met de groepsdynamiek om de bijdrage van ieder lid voor het team te maximaliseren.

2. De dynamiek.
Bij individuele coaching gaan de coach en coachee samen door ontwikkelingsstadia heen, wat in het algemeen vrij lineair verloopt. In teamcoaching is de dynamiek complexer. De coach heeft te maken met diverse teamleden; elk met hun eigen persoonlijkheden, motivaties en werkstijlen. Dit vereist een veelzijdige benadering met ruimte voor groepsinteracties en het collectieve leerproces.

3. Het abstractieniveau.
Individuele coaching is concreet en direct gerelateerd aan de individuele taken, rollen en verantwoordelijkheden. Voor teamcoaching wordt er gewerkt op een hoger abstractieniveau, waarbij concepten zoals teamcultuur, gedeelde waarden en gezamenlijke missies centraal staan. De coach moet de capaciteit hebben om zowel de individuele bijdragen als het bredere teambeeld te overzien en samen te brengen.

De verschillen tussen individuele- en teamcoaching laat de diversiteit binnen coaching zien. Teamcoaching vraagt aardig wat van een coach, vanwege de groepsdynamiek en het samenbrengen van individuele bijdragen naar een gezamenlijk doel. In hoeverre beschik jij over competente teamcoaches die deze uitdaging aankunnen in jouw organisatie?

Naast dat wij van LSSP professionals coachen tijdens verbeterprojecten, hebben we ook een training die gericht is op de zachte kant van verbeteren: de Red Belt. Binnen deze Change Management training worden o.a. basisvaardigheden geleerd die voor iedere coaching geschikt is.

Voor sturing op gewenst gedrag tijdens teamoverleggen zijn zowel de Lean Operationeel Management training als de Obeya training geschikt. Niet geïnteresseerd in trainingen? Het inhuren van een LSSP coach kan natuurlijk ook.

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

, ,

Spreek met een expert

Portretfoto Willem cirkelvorm

Willem Heijboer

Trainer/Adviseur

Over LSSP:
Meer dan 50 jaar ervaring in het trainen, coachen en adviseren in lean en Six Sigma.

Portretfoto Willem cirkelvorm

Willem Heijboer

Master Black Belt

"Individuele coaching richt zich op persoonlijke doelen, terwijl teamcoaching de groepsdynamiek verbetert."

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure