Blog artikelen en onderwerp

5x waarom methode

Binnen Toyota (TPS) ingevoerde, effectieve interviewtechniek om tot de kern te..

Design of Experiments

Een Design of Experiments (DOE) bestaat uit minimaal één (vaak meerdere)..

One-Way ANOVA

Een variantieanalyse ofwel ANOVA is een hypothesetoets. Hiermee wordt gekeken..

Hypothesetoetsen: regressieanalyse

Regressieanalyse is een statistische methode, waarmee een relatie tussen twee..

Hypothesetoetsen: sterktematen r en R2

Een correlatiecoëfficiënt r is een lineaire maat voor de sterkte tussen twee..

Hypothesetoetsen

Hypothesetoetsen zijn statistische methodes om effecten (zoals statistische..

Staafdiagram

Een staafdiagram is een algemene term voor grafieken zoals een Pareto-diagram...

Individual Value Plot

Een Individual Value Plot (IVP) is een grafiek waarmee een relatie tussen een..

Boxplot

Een Boxplot is een grafiek waarmee een relatie tussen een continue variabele en..

Matrixplot

Een matrixplot is een verzameling van spreidingsdiagrammen. Hiermee worden..

Spreidingsdiagram

Een spreidingsdiagram is een grafiek waarmee een relatie tussen twee continue..

Datastratificatie

Datastratificatie is het opsplitsen van data in meer homogene groepen (strata)...

FMEA (Failure Modes and Effects Analysis)

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) richt zich op vier aspecten van..

Concentratiediagram

Een concentratiediagram is een visueel hulpmiddel om oorzaken (locaties /..

Spaghettidiagram

Het spaghettidiagram maakt de verplaatsingslijnen en het aantal verplaatsingen..

Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Mapping is een van de belangrijkste onderzoeksmethoden binnen Lean..

Takttijd-analyse

De Takttijd-analyse is een managementmethode om snel te kijken of productie op..

Value-Add Analysis

Met de Value-Add Analysis maak je een duidelijk onderscheid tussen de..

TIMWOODS

TIMWOOD is een acroniem voor de zeven soorten verspilling die Taiichi Onno bij..

Visgraatdiagram

Het visgraatdiagram, ontwikkeld door Kaoru Ishikawa, zorgt voor een visuele..

Analyse: Wat zijn de grondoorzaken?

De Analysefase (A) van een DMAIC verbeterproject maakt duidelijk wat de..

Analyse tollgate review + checklist

Hieronder vindt u een checklist voor de analyse-fase van de DMAIC.

Datamatrix / Stacked data

Een gestapelde (stacked) tabel- of matrixformat is een ideale weergave om met..

Overzicht data tools

Het verifiëren van verbanden of relaties met behulp van statistische methoden..

Processimulatie

Simulaties zijn nabootsingen, om met een zekere mate van nauwkeurigheid te..

Procesbeschrijving

De procesbeschrijving geeft een visueel overzicht over het totale proces en de..

Overzicht procesanalyse tools

Procesanalyses impliceren veelal procesbeschrijvingen (visuele overzichten van..

Oorzaak en Gevolgmatrix

De Oorzaak & Gevolgmatrix is een matrix (tabel), en laat de relatie zien tussen..